Lịch học

Khóa học theo chuyên đề

4.8(543 Review)
1 buổi Học ngoại khóa

Lịch học:

Lớp CD46H13 13h30 – 17h30 14/07/2024 Chủ nhật

Khóa học Vest- Mangto

4.9(435 Review)
15 buổi Học theo ca

Lịch học:

Lớp VM48H08 08h00 – 12h00 05/07/2024 Lịch học thứ 2 3 4 5 6 hàng tuần
Lớp VM49H18 18h30 – 20h30 26/08/2024 Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần

Khóa ra nghề dài hạn

5.0(986 Review)
4 tháng Học cả ngày

Lịch học:

Lớp N24K22 08h00 – 12h00 24/06/2024 Lịch học thứ 2 3 4 5 6 hàng tuần
Lớp N24K22 08h00 – 12h00 05/08/2024 Lịch học thứ 2 3 4 5 6 hàng tuần

Khóa ra nghề ngắn hạn

5.0(1024 Review)
2,5 tháng Học theo ca

Lịch học:

Lớp K48H10 10h00 – 12h00 17/05/2024 Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần
Lớp K48H18 18h30 – 20h30 17/05/2024 Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần
Lớp K49H10 10h00 – 12h00 20/06/2024 Lịch học thứ 3 5 7 hàng tuần
Lớp K49H18 18h30 – 20h30 20/06/2024 Lịch học thứ 3 5 7 hàng tuần

Khóa cơ bản ứng dụng

4.8(589 Review)
10 Buổi Học theo ca

Lịch học:

Lớp CBK48 13h30 – 17h30 11/05/2024 Lịch học chiều Thứ 7 hàng tuần.
Lớp CBK49 13h30 – 17h30 15/06/2024 Lịch học chiều Thứ 7 hàng tuần.

Đăng ký nhận tư vấn

    ×

    Đăng ký nhận tư vấn

      DMCA.com Protection Status