Lịch học

Khóa học theo chuyên đề

4.8(543 Review)
1 buổi Học ngoại khóa

Lịch học:

Lớp CD37H13 13h30 – 17h30 26/02/2023 Chủ nhật

Khóa học Vest- Mangto

4.9(435 Review)
15 buổi Học theo ca

Lịch học:

Lớp VM37H18 18h30 – 20h30 02/03/2023 Lịch học thứ 3 5 7 hàng tuần
Lớp VM38H13 13h30 – 15h30 03/04/2022 Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần

Khóa ra nghề dài hạn

5.0(986 Review)
4 tháng Học cả ngày

Lịch học:

Lớp N23K18 08h00 – 12h00 06/04/2023 Lịch học thứ 2 3 4 5 6 hàng tuần
Lớp N23K19 08h00 – 12h00 08/06/2023 Lịch học thứ 2 3 4 5 6 hàng tuần

Khóa ra nghề ngắn hạn

5.0(1024 Review)
2,5 tháng Học theo ca

Lịch học:

Lớp K37H10 10h00 – 12h00 01/02/2023 Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần
Lớp K37H15 15h30 – 17h30 01/02/2023 Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần
Lớp K37H18 18h30 – 20h30 01/02/2023 Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần
Lớp K38H10 10h00 – 12h00 02/03/2023 Lịch học thứ 3 5 hàng tuần
Lớp K38H15 15h30 – 17h30 02/03/2023 Lịch học thứ 3 5 7 hàng tuần
Lớp K38H18 18h30 – 20h30 02/03/2023 Lịch học thứ 3 5 7 hàng tuần

Khóa cơ bản ứng dụng

4.8(589 Review)
10 Buổi Học theo ca

Lịch học:

Lớp CBK37H09 09h00 – 12h00 19/02/2023 Lịch học sáng Chủ nhật hàng tuần.
Lớp CBK37H13 13h30 – 16h30 18/02/2023 Lịch học chiều Thứ 7 hàng tuần.

Đăng ký nhận tư vấn

    ×

    Đăng ký nhận tư vấn

      DMCA.com Protection Status