Lịch học

Khóa học theo chuyên đề

4.8(543 Review)
1 buổi Học ngoại khóa

Lịch học:

Lớp CD43H13 13h30 – 17h30 12/11/2023 Chủ nhật

Khóa học Vest- Mangto

4.9(435 Review)
15 buổi Học theo ca

Lịch học:

Lớp VM43H08 08h00 – 12h00 30/10/2023 Lịch học thứ 2 3 4 5 6 hàng tuần
Lớp VM44H18 18h30 – 20h30 22/11/2023 Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần

Khóa ra nghề dài hạn

5.0(986 Review)
4 tháng Học cả ngày

Lịch học:

Lớp N23K20 08h00 – 12h00 28/11/2023 Lịch học thứ 2 3 4 5 6 hàng tuần
Lớp N23K21 08h00 – 12h00 25/02/2024 Lịch học thứ 2 3 4 5 6 hàng tuần

Khóa ra nghề ngắn hạn

5.0(1024 Review)
2,5 tháng Học theo ca

Lịch học:

Lớp K43H10 10h00 – 12h00 28/10/2023 Lịch học thứ 3 5 7 hàng tuần
Lớp K43H18 18h30 – 20h30 28/10/2023 Lịch học thứ 3 5 7 hàng tuần
Lớp K44H10 10h00 – 12h00 01/12/2023 Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần
Lớp K44H18 18h30 – 20h30 01/12/2023 Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần

Khóa cơ bản ứng dụng

4.8(589 Review)
10 Buổi Học theo ca

Lịch học:

Lớp CBK43H13 13h30 – 17h30 28/10/2023 Lịch học chiều Thứ 7 hàng tuần.
Lớp CBK43H18 18h30 – 20h30 03/11/2023 Lịch học thứ 3 6 hàng tuần

Đăng ký nhận tư vấn

    ×

    Đăng ký nhận tư vấn

      DMCA.com Protection Status