Lịch học

Khóa học theo chuyên đề

4.8(543 Review)
1 buổi Học ngoại khóa

Lịch học:

Lớp CD01 13h30 – 17h30 06/11/2022 Chủ nhật

Khóa học Vest- Mangto

4.9(435 Review)
15 buổi Học theo ca

Lịch học:

Lớp VM01 18h30 – 20h30 22/10/2022 Lịch học thứ 3 5 7 hàng tuần
Lớp VM02 18h30 – 20h30 17/11/2022 Lịch học thứ 3 5 7 hàng tuần

Khóa ra nghề dài hạn

5.0(986 Review)
4 tháng Học cả ngày

Lịch học:

Lớp DH01 08h00 – 12h00 18/11/2022 Lịch học thứ 2 3 4 5 6 hàng tuần
Lớp DH02 08h00 – 12h00 05/02/2023 Lịch học thứ 2 3 4 5 6 hàng tuần

Khóa ra nghề ngắn hạn

5.0(1024 Review)
2,5 tháng Học theo ca

Lịch học:

Lớp NH01 10h00 – 12h00 19/10/2022 Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần
Lớp NH02 18h30 – 20h30 19/10/2022 Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần
Lớp NH03 15h30 – 17h30 18/10/2022 Lịch học thứ 3 5 7 hàng tuần
Lớp NH04 18h30 – 20h30 02/11/2022 Lịch học thứ 2 4 6 hàng tuần

Khóa cơ bản ứng dụng

4.8(589 Review)
10 Buổi Học theo ca

Lịch học:

Lớp CBUD01 09h00 – 12h00 06/11/2022 Lịch học sáng Chủ nhật hàng tuần.
Lớp CBUD02 13h30 – 16h30 05/11/2022 Lịch học chiều Thứ 7 hàng tuần.

Đăng ký nhận tư vấn

    ×

    Đăng ký nhận tư vấn

      DMCA.com Protection Status