Góc chia sẻ

“Công thức” Cắt may áo sơ mi nữ Cực Đơn giản Tại Nhà

Hiện nay, khá nhiều chị em thích tự tay may cho mình những bộ cánh, đặc biệt là áo sơ mi – một item dễ phối đồ – để diện đi làm, đi chơi nhưng chưa biết nên bắt đầu như thế nào. Nhằm giúp bạn “tháo gỡ” khó khăn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách cắt áo sơ mi nữ khá hữu ích, và dễ thực hiện. Mời bạn cùng tham khảo nhé.

1. Dạy cắt áo sơ mi nữ: Cấu tạo và số đo áo sơ mi

Áo sơ mi có cấu tạo chính gồm các phần như sau:

 • Thân trước: Gồm 2 miếng thân và 2 decoupe.
 • Thân sau: Gồm 2 miếng thân và 2 decoupe.
 • Tay áo: Tay 1 mang.
 • Cổ áo: Gồm Chân cổ và Lá cổ.

Số đo mẫu:

Dưới đây là số đo mẫu trong hướng dẫn cắt áo sơ mi nữ của bài viết.

 • Dài áo (Da) = 62 cm
 • Dài eo (De) = 38cm
 • Dài cạnh cổ đến Mông (Dccm) = 56cm
 • Dài cạnh cổ đến ngực (Dccn) = 23cm
 • Dài  tay (Dt) = 58cm
 • Vòng cổ (Vc) = 35cm
 • Vòng ngực (Vn) = 86cm
 • Vòng eo (Ve) = 68cm
 • Vòng mông (Vm) = 90cm
 • Rộng vai (Rv) = 36cm
 • Rộng cửa tay (DxR) = 6 × 23cm
 • Bản chân cổ = 3cm
 • Ly chiết = 3cm

cat ao so mi nu

2. Dạy cắt may áo sơ mi nữ: Cách tính vải

 • Đối với vải khổ 90cm = 1 dài tay + 2 dài áo
 • Đối với vải khổ 120cm = 1 dài tay + 1 dài áo + đường may
 • Đối với vải khổ 150cm = 1 dài áo + 40 cm.

Xem thêm : 10 Công Thức Cắt May Áo Khoác Nữ Tại Nhà Cực Kỳ Dễ Làm

3. Công thức cắt áo sơ mi nữ thân trước

 • Bạn kẻ một đường thẳng OY song song đường AY, và cắt đường AX tại các điểm A’,C’,D’, E’, G’.
 • Bạn kẻ một đường giao khuy, cách đường OY khoảng 1.5cm.
 • Vẽ đường A’B’ = Xv + 0.5 = 4.5cm.
 • Đánh dấu các điểm trên OX.
 • Bạn vẽ vòng cổ (A’A1’) = Ve/6 + 1 = 6.8cm.
 • Bạn vẽ vai con (TT) = TS/A1’B1’ = A2B1.
 • Bạn vẽ đường vòng trước nách bằng cách xác định trên C’X một khoảng bằng chiều rộng ngang ngực = C’C1’ = (Vn + CĐn)/4 + 0.5 = 22cm.
 • Từ điểm B1’, bạn vẽ đường B1’B2’ dài 32cm rồi hạ vuông góc, và cắt đường C’X tại điểm C2’.
 • Đánh dấu vị trí trung điểm của đường B2’C2’ là H, tiếp đến bạn vẽ nối điểm H’ với C1’.
 • Đánh dấu vị trí trung điểm của đường H’C1’ là Q, tương tự, bạn cũng vẽ nối điểm Q với H’.
 • Đánh dấu vị trí trung điểm của đường QH’ là Q’.
 • Bạn vẽ một đường cong qua các điểm B1’, H’, Q’, C1’. Đây là đường vòng nách trước.

Cắt áo sơ mi nữ cơ bản

Vẽ sườn thân, gấu áo 

 • Trên đường D’X, bạn xác định một đoạn rộng ngang eo (Rne) = D’D1’ = (Ve + CĐe)/4 + 3 (ly) = 20cm.
 • Trên đường E’X, bạn xác định một đoạn rộng ngang mông (Rnm) = E’E1’ = (Vm + CDDm)/4 = 22.5cm.
 • Bạn nối các điểm C1’, D1’, E1’ và cắt đường G’X tại điểm G1’.
 • Bạn vẽ đường cong lõm C1’D1’, nối các điểm D1’, E1’, G1’ để tạo thành đường cong lồi .
 • Sa vạt trước (G’G2’) = 1/30 Vn = 2.8cm.
 • Trên đường G1’E1’, bạn lấy một đoạn G1’K’ = 1.5cm. Tiếp đến, bạn vẽ gấu thân trước là đường cong lồi K’G2’.
 • Ly (D’T’) = 1/10 Vn + 1 = 9.6cm.
 • Trục ly song song với đường OY, cắt đường C’C1’ tại điểm T1’. Lúc này, bạn nối điểm T1’ với điểm H’, và vẽ đường cong T1’H’.
 • Từ điểm H’, bạn vẽ đường H’H1’ = 0.5cm.

cat ao so mi nu

Cách cắt áo sơ mi nữ cơ bản: Kỹ thuật ra đường may

 • Giao khuy: Chừa đường may 1cm
 • Vòng cổ, vòng nách: Chừa đường may 1cm
 • Vai con: Chừa đường may 1.2cm
 • Sườn: Chừa đường may 1.5cm
 • Gấu: Chừa đường may 3cm

4. Cắt áo sơ mi nữ: Công thức cắt thân sau

Xác định các điểm trên AY

Dọc biên vải, bạn kẻ một đường thẳng AY và các định các điểm trên đường này như sau:

 • AG = Dài áo = 62cm
 • AB = Xuôi vai – 2 = 4 – 2 = 2cm.
 • BC = Hạ nách= Vn/5 + (1.5 đến 1.8) = 86/5 + 1.8 = 19cm.
 • AD = Hạ eo = số đo Dài eo = 38.
 • AE = Hạ mông = Dài cạnh cổ đến mông (Dccm) = 56cm.

Sau đó, từ những điểm trên, bạn vẽ các đường vuông góc với trục AY. Đây chính là các đường AX.

Xác định các điểm trên AX

Bạn tiến hành vẽ vòng cổ như sau:

 • Rộng ngang cổ (Rnc) = AA1 = Vc/6 + (từ 1.5cm đến 1.8cm) = 7.5cm.
 • Tại điểm A1, bạn vẽ đường A1A2 = 2cm, vuông góc với đường AA1.
 • Đánh dấu điểm I là trung điểm của đường AA1, nối điểm A2 với I, và I’ là trung điểm của A2I. Bạn nối điểm I’ với A1, rồi đánh dấu I’’ là trung điểm của đường này.
 • Bạn vẽ vòng cổ là đường đi qua 4 điểm A2, I’’, I, và A.

Hướng dẫn cắt may áo sơ mi nữ cơ bản: Xác định vai con thân sau

 • Trên đường BX, bạn lấy một đoạn rộng ngang vai là BB1 = Rv/2 + 0.5 = 18.5cm.
 • Bạn nối điểm A2 với điểm B1 được đường A2B1. Đây là đường vai con.

cat ao so mi nu

Dạy cắt áo sơ mi nữ: Cách vẽ vòng nách

 • Trên đường CX, bạn lấy một đoạn bằng kích thước chiều rộng ngang ngực Rnn = C1C = (Vn + CĐn)/4 – 0.5 =  21cm.
 • Từ điểm B1, bạn vẽ đường B1B2 = 1.5cm và hạ vuông góc với đường CX, cắt tại điểm C2.
 • Bạn đánh dấu trung điểm của đường B2C2 là H, nối điểm H với điểm C1.
 • Bạn tiếp tục đánh dấu trung điểm của đoạn IC1 là điểm O rồi nối điểm này với điểm C2. Sau đó, bạn đánh dấu trung điểm của đoạn OC2 là O1.
 • Bạn vẽ đường cong qua 4 điểm B1, H, O1, C1 để tạo vòng nách.

Vẽ sườn thân và gấu áo

 • Trên đường DX, bạn đánh dấu đoạn rộng ngang eo Rne = D1D = (Ve+CĐe)/4 + 3cm (ly) = 20cm.
 • Trên đường EX, bạn đánh dấu đoạn rộng ngang mông Rnm = E1E = (Vm+CDDm)/4 = 22.5cm.
 • Bạn nối điểm C1, D1, E1 với nhau và kéo dài đường thẳng cắt đường GX tại điểm G1.
 • Bạn nối 2 điểm C1 và D1 bằng một đường cong lõm, còn 3 điểm D1, E1, G1 tạo thành đường cong lồi.
 • Trên đường G1E1, bạn lấy đường G1K dài khoảng 1cm đến 1.5cm. Sau đó, bạn nối điểm K và G để tạo thành đường cong lồi.

Hướng dẫn cắt may áo sơ mi nữ cơ bản: Vẽ ly chiết

Bạn đánh dấu trung điểm của đường D1D là điểm T. Trục ly qua điểm T, song song với đường AY cắt đường CX tại điểm T1. Tiếp theo, bạn nối 2 điểm T1 và I bằng một đường cong.

5. Công thức cắt tay áo

Công thức cắt tay áo như sau:

 • AA1 = 1/2 x (B1C1 + B1’C1’) = 1/2 x (18 + 17) = 17.5cm.
 • AD = Số đo Dài tay – Số đo măng sec = 56 – 6 = 50cm.
 • Hạ khuỷu tay (AC) = Dt/2 + 5 = 33cm.
 • Hạ mang tay (AB) = 2/3 AA1 = 2/3 x 21 = 14cm.
 • Cửa tay (DD1) = ½ kích thước chiều rộng măng sec = 11.5cm.
 • Còn thiết kế đường cong 2 mang tay theo hình vẽ dưới đây.

6. Học may áo sơ mi nữ: Công thức cắt cổ áo đức

Chân cổ

Bạn gập vải theo chiều ngang sao cho 2 mặt phải úp vào bên trong. Căn cứ vào đường gập, bạn tính như sau:

 • AB = ½ kích thước Dài chân cổ = ½ kích thước của Chu vi vòng cổ.
 • Từ điểm B, lấy vào một đoạn 2.5cm và đánh dấu là điểm C.
 • AD = ½ kích thước của vòng cổ thân sau.

Từ đường AB, bạn dựng một đường thẳng lên trên và vuông góc.

 • Vẽ đường AA1 = 0.5cm.
 • Vẽ đường A1A2 = Kích thước Bản to chân cổ = 3cm.
 • Vẽ đường BB1 = 2.5 cm.
 • Bạn vẽ một đường cong nối 3 điểm A1, D, B1 làm má cổ.
 • Vẽ đường B1B2 = 1.7 cm.
 • Bạn nối 2 điểm A2, B2 kéo dài cắt đường C tại điểm C1. Tiếp đó, bạn nối 2 điểm B1 và C1, rồi bo tròn đầu cổ từ 3 điểm B1, C1, A2.

Bản cổ

 • Bạn vẽ đường A2A3 = 2cm.
 • Bạn vẽ đường A3A4 = 4cm.
 • Từ điểm A4, bạn kẻ đường vuông góc và cắt đường B tại điểm B3.
 • Bạn nối 2 điểm C1, B3 và kéo dài bằng cạnh C1B4 = 6.5cm.
 • Bạn đánh cong từ A4 đến B4, A3 đến C1 để hoàn chỉnh cổ.

Đường may

Bạn chừa đường may khoảng 0.6cm.

7. Cắt áo sơ mi nữ: Cách cắt may măng séc

Công thức cắt măng séc như sau:

 • Chiều dài của măng séc = CT + 4cm. 
 • Bản to măng séc: 4cm. 
 • Khi cắt, bạn chừa đường may 0.6cm.

cat ao so mi nu

8. Quy trình cắt áo sơ mi nữ

Các bước may áo sơ mi nữ như sau:

 • Bước 1: Bạn sang phấn các đường chiết eo.
 • Bước 2: Bạn thực hiện may chiết eo thân trước và sau. 
 • Bước 3: Bạn may ráp sườn vai với sườn thân.
 • Bước 4: Bạn may tay áo, măng séc rồi may ráp tay vào thân.
 • Bước 5: Bạn may cổ áo, sau đó may cổ áo vào thân.
 • Bước 6: Thực hiện lên gấu áo sơ mi.
 • Bước 7: Bạn làm khuy cúc và hoàn thiện sản phẩm. 

9. Học cắt áo sơ mi nữ ở đâu?

Nếu bạn yêu thích may vá, và muốn tham gia lớp cắt may áo sơ mi nữ chuyên nghiệp thì có thể tham khảo khóa đào tạo cắt may tại Học viện Luvinus.

Tại Luvinus, bạn sẽ được đào tạo về các kỹ thuật cắt may áo sơ mi, mẹo để thiết kế và tạo ra chiếc áo chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, bạn còn được thực hành bài bản để ứng dụng thuần thục kiến thức vào thực tế. Ngoài ra, Luvinus đầu tư thiết kế bộ giáo trình cắt may được cập nhật xu hướng thời trang mới nhất. Điều này giúp Luvinus đảm bảo người học luôn có thể cắt may được tất cả các kiểu áo sơ mi từ đơn giản đến phức tạp, đòi hỏi cao về kỹ thuật.

cat ao so mi nu

Tham gia khóa học cắt may, bạn dễ dàng tự đo, vẽ, cắt, may để tạo ra các sản phẩm chỉnh chu, đẹp mắt, thể hiện đúng phong cách thời trang của bản thân.

>>> Tham khảo Khóa học ra nghề ngắn hạn của Luvinus

Đội ngũ giảng viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm cũng là thế mạnh không thể không nhắc đến của Học viện Luvinus. Phương pháp giảng dạy của giáo viên theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn phương pháp cắt may đối với từng loại vật liệu vải, kết hợp với việc khuyến khích học viên chủ động ứng dụng lý thuyết một cách linh hoạt. Chưa dừng tại đó, giảng viên còn hướng dẫn các học viên cách thức sáng tạo trong thiết kế, cắt may nhiều kiểu dáng mới theo xu hướng thời trang hiện tại. Nhờ thế, học viên nhanh chóng thành thạo thiết kế, cắt may sau khi hoàn thành khóa học.

Hiểu rõ nhu cầu của người học, Luvinus còn thiết kế thời gian biểu của các khóa học một cách linh hoạt, mang đến sự thuận tiện nhất cho học viên. Tham gia khóa học cắt may tại đây, bạn còn được thực hành trên các máy móc hiện đại, được cung cấp phụ kiện may mặc mà không phải tốn thêm bất kỳ khoản phí nào. 

Cuối cùng, mức học phí cạnh tranh giúp Luvinus luôn nhận được sự tín nhiệm của các học viên. Vì thế, bạn còn chần chừ gì mà không tìm hiểu ngay khóa học cắt áo sơ mi nữ tại Luvinus nào.

Ngày đăng: 4 Tháng Một, 2022
Đánh giá bài viết
Tác giả: Trịnh Nhâm

Xem thêm

10+ Công thức cách may áo khoác 2 lớp đơn giản cho người mới 8+ Công thức cách may áo khoác lửng đơn giản, hiệu quả tại nhà 15+ Công thức Học Cắt May Quần Áo Trẻ Em Đơn Giản Tại Nhà
DMCA.com Protection Status